0977258258 – Hà Thế Cường (Giám đốc)


0912150679 – Nhân viên IT

Website: ocop-vn.com – duonggluco.com