Flower

Khám phá quy trình sản xuất rượu vangNhiều bằng chứng để lại cho thấy rượu vang lần đầu tiên được sản xuất vào khoảng 6000 năm trước Công Nguyên. Ngày nay, chúng ta bảo quản rượu vang trong chai thủy tinh chứ không phải trong da thú như trước nữa, nhưng kỹ thuật làm rượu […]

Gallery

Khám phá quy trình sản xuất rượu vangNhiều bằng chứng để lại cho thấy rượu vang lần đầu tiên được sản xuất vào khoảng 6000 năm trước Công Nguyên. Ngày nay, chúng ta bảo quản rượu vang trong chai thủy tinh chứ không phải trong da thú như trước nữa, nhưng kỹ thuật làm rượu […]

Gallery

Khám phá quy trình sản xuất rượu vangNhiều bằng chứng để lại cho thấy rượu vang lần đầu tiên được sản xuất vào khoảng 6000 năm trước Công Nguyên. Ngày nay, chúng ta bảo quản rượu vang trong chai thủy tinh chứ không phải trong da thú như trước nữa, nhưng kỹ thuật làm rượu […]